Městské stavby

Loutková scéna v přízemí MDK Sokolov (2012)

Základní škola Sokolov, ul. B. Němcové – Oprava podlahy velké tělocvičny (2012)

Základní škola Sokolov, ul. B. Němcové – oprava havárie stropu velké tělocvičny (2012)

MŠ Kosmonautů – oprava soc. zařízení, oprava rozvodů SV, TUV + Ci, oprava ležatých rozvodů otopné vody (2012)

Střední škola živnostenská Sokolov – Rekonstrukce sociálních zařízení v budově Žákovská – I. etapa (2012)

Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ Sokolov a sadové úpravy (2011)

Výstavba objektu v areálu SOTES Sokolov (2012)

CZ.1.02/3.2.00/10.07503 Snížení tepelných ztrát objektu – kino Alfa, Sokolov (2011)

Zateplení Základní školy, Školní ulice 786 v Horním Slavkově (2011)

Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov (2012)

Sokolov – ISŠTE – Solární škola – regionální výukové středisko OZE – stavební úpravy (2010)

Zateplení objektů základní školy na náměstí Karla IV. a zateplení objektů základní školy Karlovarská v Nejdku (2010)

Karla IV.

Karlovarská

Přístavba víceúčelového sálu ZUŠ v Kraslicích (2010)

Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Sokolov – Rekonstrukce budovy (2011)

Sokolov – 3.ZŠ ul. B. Němcové – rekonstrukce dvorního traktu, sportovní hřiště, – umělý povrch florbalového hřiště NISAPLAST II (2010)

Sportovní hřiště – Královské Poříčí 2. etapa (2010)

Březová – multifunkční centrum (03/2009 – 12/2009)

Vizualizace exteriéru

Vizualizace interiéru

Kraslice – fasáda a zateplení základní školy, ul. Havlíčkova (04/2009 – 11/2009)

Obdobné zakázky byly provedeny také pro 8. ZŠ Sokolov, 5. ZŠ Sokolov (obě 04/2009 – 09/2009) a ZŠ Loket (06/2005 – 10/2005).

Sokolov – novostavba ubytovacího zařízení FK Baník Sokolov (03/2009 – 09/2009)

Stavební úpravy 5.ZŠ, ul. Běžecká 2055, Sokolov (2009)

Stavební úpravy 8.ZŠ, ul. Křižíkova 1916, Sokolov (2009)

Infrastruktura amfiteátru města Loket (2009)

Rekonstrukce haly zimního stadionu Sokolov (2009)

Administrativní nástavba na objektu garáží KÚ Karlovarského kraje, Karlovy Vary (2008)

Recepce v objektu Policie ČR obvodní oddělení Sokolov – město (2007)

Sokolov, Wolkerova – umělý povrch sportovního hřiště, oprava sportovního hřiště Wolkerova a úpravy okolí (2007)

Horní Slavkov – přestavba bývalého hotelu Tatran (2007)

Sokolov – revitalizace MDK (11/2005 – 07/2006)

Sokolov – přístavba bazénové haly (05/2005 – 01/2006)

Stavba byla přihlášena do přehlídky staveb Karlovarské kraje v r. 2005. Prohlédněte si výstavní panel (PDF).

Sokolov – přestavba dílen ISŠTE (08/2004 – 01/2005)

Sokolov – přestavba lehkoatletických šaten Baník Sokolov (2005)

Sokolov – oprava objektů čp. 1677, 1685 (ul. Slavíčkova; 08/2004 – 06/05), 1782 (ul. Mánesova) a 1745 (ul. Alšova) (09/2005 – 06/2006)

Bazén v Sokolově (2001)

Kulturní dům Meteor v Novém Sedle (2001)

Čerpací stanice pohonných hmot v Habartově (1999)

Kulturní dům v Bukovanech (1999)

Autosalon Schöner v Sokolově (1997)

Aktualizace: 3. 11. 2013