Profil firmy

Sídlo firmy ve Svatavě

Sídlo firmy ve Svatavě

Zaměřením firmy ISSO – inženýrské stavby Sokolov, s.r.o., je výstavba a rekonstrukce bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb.

Firma ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o byla založena v roce 1991 jako společnost s ručením omezeným zápisem v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C., vložka 1339.

Statutárním orgánem firmy jsou její jednatelé ve složení Ing. Jiří Toms, Ing. František Šneberk, Josef Bartyzal a Vladislav Štěpánovský.

Sídlo naší firmy je ve Svatavě, kontaktní adresa je: 357 03 Svatava čp. 255 a bylo nám přiděleno identifikační číslo organizace 18248675.

Díky technickému a materiálnímu zázemí a vysoké profesionalitě našich zaměstnanců jsme schopni rychle a pružně řešit jakékoliv potřeby našich objednatelů na území celé ČR i mimo ně.

Za dobu svého působení jsme již realizovali řadu stavebních akcí, z nichž údaje o těch nejdůležitějších prezentujeme v referencích.

Společnost ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o. vyvíjí maximální úsilí přispět ke kvalitnějšímu a ekonomičtějšímu stavebnictví dneška, splňujícímu současně všechny environmentální požadavky. Pro tyto cíle musí společnost využívat nejvyšších standardů pro dodržování ochrany životního prostředí a pracovní hygieny, bezpečnosti práce.

Pro účinné řízení firmy máme vybudován samostatný informační systém, který je zabezpečován pevnými telefonními linkami, mobilními telefony O2 a elektronickou poštou. Díky tomuto komunikačnímu vybavení garantujeme vysokou operativnost firmy. Práce zajišťujeme zkušeným, kvalifikovaným a pravidelně školeným personálem.

Materiální a technické zázemí, přístup k vysoce progresivním zahraničním technologiím a materiálům, špičkové komunikační vybavení a vysoká profesionalita našich pracovníků skloubená s pružnou organizací nám umožňuje provádět náročné a rozsáhlé zakázky ve stavebnictví.

Stálým a prvořadým cílem naší firmy je nabízet našim partnerům práce v nejvyšší kvalitě za přiměřenou cenu.

O tom svědčí i řada lukrativních zakázek, které jsme v nedávné minulosti realizovali. Tyto práce jsme získali výběrem z velmi náročného konkurenčního prostředí; v soutěžích jsme zvítězili, protože jsme se vždy snažili přesvědčit naše investory o svých kvalitách a schopnosti splnit všechny jejich specifikované požadavky. Řídíme se naším firemním sloganem: TOP INŽENÝRSKÉ STAVBY – STOP VAŠIM PROBLÉMŮM!

Předmět podnikání

Výstavba a rekonstrukce bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb:

 • provádění zemních prací,
 • pronájem mechanizačních prostředků pro provádění zemních prací,
 • poradenská a obchodní činnost,
 • stavební a montážní činnost,
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady,
 • provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků),
 • provádění průmyslových staveb,
 • provádění dopravních staveb,
 • činnost prováděna hornickým způsobem,
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné,
 • výstavba mostů včetně jejich rekonstrukcí.

Oblast platnosti EMS v organizaci

 • pro oblast podnikání společnosti
 • na činnosti se podílejí všichni pracovníci organizace
 • pro produkty – stavební objekty bytové a občanské vybavenosti

Certifikáty

Aktualizace: 6. 3. 2013