Popis projektu

Budova obdélníkového půdorysu je svojí podélnou osou orientovaná přibližně ve směru SV-SZ. Hranice přilehlého pozemku je z JV a JZ strany určena přilehlou ulicí Husova a komunikací spojující tuto ulici s ulicí Rooseveltovo. Ze SV a SZ je pozemek vymezen zahradami sousedních objektů.

Z boku

Z boku

Pozemek je svažitý, s generelním sklonem k SV. Nachází se blízko centra města, přibližně v polovině pomyslné spojnice mezi náměstím Karla IV. a nádražím.

Bytový dům je součást menšího sídliště dělnických dvojdomů z první poloviny dvacátého století. Pro svou původní jedinečnost byly tyto objekty zařazeny do navrhované památkové zóny města Nejdku, zahrnující celé historické jádro města, ke kterému území tohoto sídliště přiléhá.

Zezadu 1/2

Zezadu 1/2

Po privatizaci byla již většina z těchto domů rekonstruována, nesprávně osazena plastová okna, pouze s náznakově řešeným původním členěním, použity různé druhy krytiny střechy a provedeno zateplení. V některých z domů byla přízemí využita jako nebytové prostory a části sklepů jako garáže. Jejich jedinečnost a určitá architektonická hodnota dokumentující jednu z historických etap výstavby města byla tak již vážně znehodnocena. Původně byly postaveny objekty jako dvojdomy, pro každou polovinu se samostatnými vstupy a vnitřními schodišti. V každém podlaží byly z chodby u schodiště dva záchody a dva byty o dvou místnostech. Projektem řešený dvojdům má oproti ostatním atypický půdorys. Jižní dům má vstup z kratší strany a schodiště je umístěné kolmo na toto průčelí.

Zezadu 2/2

Zezadu 2/2

Projekt navrhuje navýšení objektu o jedno snížené podlaží a dispoziční úpravu celého dvojdomu. Pro byty v druhém a třetím nadzemním podlaží se ponechává vstup z Husovy ulice a jedno schodiště v severní polovině dvojdomu. Do části prvního nadzemního podlaží a sklepů pro většinu bytů se využívá také tento severní vstup. Do bytu v prvním nadzemním podlaží v jižní polovině se ponechává vstup s bočního průčelí. Z něho je přístup i do sklepů, které budou přičleněny k tomuto bytu, popřípadě i k jedné z garáží, kterou bude možné do suterénu umístit. Vyrovnávací schodiště do druhého nadzemního podlaží a půdy se vybourá. V každém nadzemním podlaží jsou navrženy dva byty. V nástavbě budou mít byty pouze normovou světlou výšku a okna bez horních křídel, která jsou ve spodních podlažích. Valbová střecha s hrázděnými štíty nad nárožními rizality bude mít oproti původní nižší spád. Nová jednoduchá okna s dvojskly budou odsazena podobně jako stávající dvojitá dřevěná. Členění a otvírání zůstane zachováno jako u oken původních.

Vizualizace

Vizualizace